Billede

Produktionsskole

Produktionsskoler tager udgangspunktet praktisk arbejde og produktion. Du kan gå der op til et år, og du får løn.

Til unge under 25 år, som har brug for afklaring. Du skal have opfyldt undervisningspligten og må ikke have taget en uddannelse. Kontakt din UU-vejleder.