KARRIERETOGET

Karrieretoget henvender sig til unge under 18 år, der har afbrudt en
gymnasieuddannelse og som er på vej mod en ny start.

Undervisningen foregår på hverdage fra klokken 9.00 til 13.00.

Dertil skal tillægges to timer dagligt til selvstudie.