KARRIERETOGET

Karrieretoget henvender sig til unge under 18 år, der har afbrudt en gymnasieuddannelse og som er på vej
mod en ny start.

Undervisningen foregår på hverdage fra klokken 9.00 til 13.00.

Dertil skal tillægges to timer dagligt til selvstudie.

Du kan læse mere om Karrieretoget ved at klikke her