VIRKSOMHEDSNÆRE VÆRKSTEDER

ligger under FGU Aarhus – den Forberedende Grund Uddannelse

- et tilbud til dig, der gerne vil arbejde, for på den måde at blive afklaret og parat til en erhvervsuddannelse. De to værksteder er placeret ude i et stort byggeri og i en dagligvarebutik. Du vil udføre reelt arbejde og få udbetalt skoleydelse.

Kontakt din UU vejleder for at høre mere.