Billede

FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU - FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start august 2019.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

  • agu - almen grunduddannelse
  • pgu - produktionsgrunduddannelse
  • egu - erhvervsgrunduddannelse


Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever forventes at starte i Forberedende Grunduddannelse til august 2019.

Læs mere her