SAMTALEHUSET

SAMTALEHUSET er et samtalerum for unge mellem 15 og 23 år, hvor du har mulighed for at tale med professionelle, frivillige rådgivere om dit liv.

RÅDGIVERNE arbejder sammen parvis, og du møder de samme to hver 14. dag op til 10 gange. Du kan tale med dem om det, som er vigtigst for dig.

De har tavshedspligt, og vil kunne støtte dig på de måder, der passer dig. Det er muligt at tage venner eller familie med til samtalerne, og det er også muligt at tale med andre unge, der går, eller tidligere har gået i Samtalehuset.

Et samtaleforløb koster ialt 400 kroner, som betales ved anden samtale.

Kontaktpersoner:

Frank Skou Laursen og Signe Grønning, du kan træffe os på mail: frankeskou@hotmail.com

Åbningstider

Tirsdag i lige uger: kl. 16.30 – 20.30

Samtalerne varer cirka halvanden time og foregår altid på

tirsdag i lige uger i tidsrummet kl.16.30-18.00 og kl. 18.30-20.00.