UNGDOMSUDDANNELSERNES PSYKOLOGISKE RÅDGIVNING

UPR, Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning

Samarbejde med ungdomsuddannelser

UPR samarbejder tæt med Egå gymnasium, Langkær Gymnasium og HF, Marselisborg gymnasium, Risskov Gymnasium og Viby Gymnasium, SOSU Aarhus og Aarhus Business College.

Målgruppen for dette samarbejde er elever på skolen med personlige, sociale og familiemæssige problemstillinger, som er i risiko for ufrivilligt at skulle afbryde uddannelsen eller få udbyttet væsentligt forringet.

Studievejlederne på disse ungdomsuddannelser kan henvise elever på skolen til psykologsamtaler i UPR. Samtalerne betales af skolen og er gratis for eleven. Elever henvist af studievejlederne vil under normale omstændigheder kunne få første samtale inden for 2 uger fra henvisning.