Vold

LOKK tilbyder telefonisk og online rådgivning til voldsudsatte kvinder. LOKK tilbyder også rådgivning til både unge mænd og kvinder, der udsættes for kærestevold. Der ud over tilbydestelefonisk rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter

Mulighed for brevkasse via hjemmesiden.