STX/IB


Almen studentereksamen (stx)

Stx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have. Dette inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold.

Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

 

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

The International Baccalaureate Diploma Programme, IB, er en alment dannende international gymnasieuddannelse for unge fra både udlandet og Danmark.

Undervisningssproget er engelsk, dog med undtagelse af danskundervisningen, som foregår på dansk