Daghøjskoler i Danmark

Daghøjskolerne er et alternativ for dem, der ikke kan finde plads, mening og motivation i de almindelige systemer. 

Daghøjskolerne er frie folkeoplysende skoler, hvor formål, fagudbud og miljø er "højskolepræget", men det er samtidig en del af ideen med skoleformen at styrke deltagernes muligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Der tilbydes derfor vejledning på daghøjskolerne - på voksne menneskers præmisser.  

Daghøjskolerne er som udgangspunkt for alle voksne. De fleste er unge voksne, men der er deltagere i alle aldre. Nogle daghøjskoler har en markant faglig profil, andre er specialiserede i at arbejde med mennesker, der har særlige behov, f.eks. af helbredsmæssige grunde.