HTX

HTX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Du er selv med til at vælge nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, men der også er mange fag, som du skal have.

Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer.

Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre.

Du kan tage HTX i Aarhus C, Viby og Skanderborg.