GYMNASIALE UDDANNELSER

De gymnasiale uddannelser giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst. De har mange fælles fag, men også fag som kun findes på den enkelte uddannelse.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.