GYMNASIALE UDDANNELSER

Hvis du vil tage en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse, kan du vælge mellem HHX, HTX, STX, HF og IB (International Baccalaureate).

HHX, HTX og STX varer 3 år, mens HF og IB varer 2 år.

De gymnasiale uddannelser giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst. De har mange fælles fag, men også fag som kun findes på den enkelte uddannelse.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.