VUC

Aarhus HF & VUC er en stor og spændende skole med et bredt udbud af fag, uddannelser og tilrettelæggelser fordelt på følgende uddannelsesområder:

  • HF (Højere Forberedelseseksamen)
  • AVU (9.-10. klasse)
  • GS (Gymnasial Supplering)
  • FVU (Forberedelse Voksenundervisning)
  • OBU (ordblindeundervisning)

For hvert uddannelsesområde tilbyder vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. Det betyder, at man som kursist i langt de fleste tilfælde kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til sine kompetencer, sin livssituation – f.eks. med børn eller arbejde - og ift. personlige mål med uddannelsen. Vi tilbyder også Online, som er undervisning via nettet.