SU


Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.

SU-loven giver dig mulighed for: 1) Et stipendium (det vi kalder ”SU”), 2) et eventuelt SU-lån og 3) et fribeløb, som giver dig mulighed for at tjene penge, uden at du skal tilbagebetale SU-stipendier og evt. SU-lån.

Vær meget opmærksom på, at hvis du får SU-lån skal de betales tilbage, når du er færdig med din uddannelse.