FGU - FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

FGU er en uddannelse, målrettet unge under 25 år der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

  • AGU - almen grunduddannelse
  • PGU - produktionsgrunduddannelse
  • EGU - erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række tidligere tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

Se film om FGU

Hvis du ønsker at høre mere specifikt om FGU, så skal du tale med en UU vejleder.