Udrykningsteamet

Udrykningsteamets målgruppe er borgere med akut opståede eller forværrede psykiske problemer, som vedkommende ikke selv kan afhjælpe. Der er derfor brug for hurtig professionel hjælp og støtte.

Hjælpen kan enten bestå i telefonisk rådgivning af borgeren eller et besøg i vedkommendes bolig eller det aktuelle opholdssted. Akutteamet ledsager borgeren til behandling og støtteforanstaltninger efter behov.

Efter samtykke med borgeren følger Udrykningsteamet op på indsatsen ved at kontakte relevante samarbejdspartnere i støtte- og behandlingssystemerne. Har du brug for akut hjælp i dagtimerne, kan du selv kontakte Udrykningsteamet. Er du bekymret for en medborger, kan du ligeledes kontakte Udrykningsteamet.