Ventilen.dk

I Ventilen Århus kommer mange forskellige unge. Nogle er under uddannelse, nogle går ledige og andre har fast arbejde. Fælles for alle er dog, at de lever med en ensomhed i deres hverdag som de gerne vil gøre noget ved, og derfor kommer de i Ventilens mødested.

Her kan man møde andre unge i samme situation, og man kan opleve at få nye venskaber og være del af et fællesskab. Det varierer hvor mange, der kommer i mødestedet de forskellige dage, men der er ca. 30 unge tilknyttet mødestedet.