JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER

Har du lyst til at arbejde med jord, planter, maskiner og dyr - så er jordbrugets erhvervsuddannelser en oplagt mulighed. Du kommer til at bruge både hoved og hænder, og du er meget ude i det fri. På JU Århus tilbydes erhvervsuddannelser inden for hele jordbrugsfamilien (gartneri, landbrug og skovbrug).